Kanalfestivalen i Östernärke 2023

Projektbeskrivning

Ett projekt under ledning av: Meta Fagerström & Bertil Andersson
Föreningens kontaktuppgifter:
Samverkarna i Östernärke, organisationsnr: 802417-3828
c/o Fagerström, Örebrovägen 12
715 31 Odensbacken
Hemsida: www.samverkarna.se och www.kanalfestivalen.se
E-post: ekonomi@samverkarna.se
....................................
Kortfattad bakgrund

I Östernärke finns det många föreningar och företag men ingen naturlig mötesplats eller årligt förekommande mässa där respektive kan visa upp sina verksamheter. Att anordna en traditionell mässa skulle kunna vara ett alternativ, men eftersom det finns så mycket driftiga människor här ute på landsbygden och ett stort kontaktnät i vår förening känns det naturligt att vilja göra en annorlunda, återkommande mässa som gör att vi sätter Östernärke med omnejd på kartan. Det är också passande att vi har en alldeles egen ”río” – Kvismare Kanal, vilket gjorde att tanken om en ”Kanalfestival” uppstod. Modellen hittar vi i Mellerud där de har en ”Kanalyra” sedan flera år tillbaka, vilket drar till sig mycket uppmärksamhet och många aktörer är involverade i deras evenemang. Både föreningar och företag men också privatpersoner är delaktiga och det är således vår förhoppning att ett lika stort engagemang från nejden kommer uppstå i vårt projekt. Nu skulle vi vilja börja med att göra en ”Pilot”-festival för att se om våra tankar och drömmar går att förankra i verkligheten. Om allt slår väl ut kommer vi göra en årligen återkommande festival fr.o.m. 2024.

Projektbeskrivning och tidsperiod för projektet

Kanalfestivalen är tänkt att vara ett årligen återkommande evenemang för alla åldrar som ska locka både kommuninvånare, hemvändare och turister. Här kommer kommuninvånare, föreningslivet, näringslivet, sponsorer och kommunen att bidra till en fantastisk helg fokuserad runt Odenvallen och Kanalparken fylld av uppvisningar, tävlingar, utställningar, barnaktiviteter, försäljning, god mat och dryck, dans och musikunderhållning. Pilotprojektet ska spegla hur vi vill att de kommande åren ska se ut, så vi har delat upp det på tre dagar med fokus enligt följande (med plats för att lägga till fler aktiviteter):

Fredag: Lokalt
• På området finner vi företag och föreningar som visar upp sin verksamhet. En slags företags – och föreningsmässa.
• I festivaltältet serveras sedan en nätverkslunch där företagare kan mingla med varandra.
• På kvällen bjuder lokala band på underhållning.
Lördag: Karnevalsdagen
• Karnevalskortege med företag och föreningar som är medlemmar i Samverkarna i Östernärke.
• Knallemarknad
• Underhållning av Blended Voices (Östernärkes egen rikskända kör)
• Vigsel på stora scenen med brudpar som vill ha en speciell bröllopsdag ”Las Vegas”- style.
• Henrik Åberg bjuder på Elvis-nostalgi.
• Korvätartävling sponsrad av Lithells.
• I Kanalparken ställer vi upp marknadsstånd och visar upp vad trakten har att erbjuda från fiskare och bönder. Vi väljer att ha temat ”Cajun” här, då vi tycker det är speciellt att vi producerar samma råvaror som i amerikanska Södern; majs, potatis, morötter, korv, kräftor, fisk.
• Classic Car Show med specialinbjudna gäster som t.ex. Stig Blomqvist. Muskelbilar, uppvisning av veteranbilar, demo av specialbyggda bilar för handikappade, mm. mm.
• A-traktorer / EPA där motorburen ungdom kommer föra ett eget program.
• The Refreshments underhåller på stora scenen
• Dans på kvällen till Sannex orkester.
Söndag: Familjedagen
• Ekumenisk gospelgudstjänst
• Kvastrace / Käpphästtävling
• Yankho från Bolibompa underhåller
• Gummianka-race i Kvismare Kanal
• Besök av Sjöräddningen
• Baktävling där årets ”Odensbakelse” ska koras
• Young Voices, barn – och ungdomsmusikal: Alice i Underlandet som avslutning på festivalen

Vi har tillsatt en festivalkommitté med nyckelpersoner som har ansvar för olika områden. Under arbetets gång kommer vi kontinuerligt hålla kontakten med festivalens deltagare för att se hur de framskrider med sina förberedelser. Vår pilot-festival hålls den 16, 17, 18 juni 2023. En utvärderingsgrupp kommer tillsättas för att debriefa och förhoppningsvis påbörja planeringen av ett återkommande event.

Varför vill vi det här? 

Det finns så mycket härliga människor, fantastiska föreningar och driftiga företagare på landsbygden som vi inte ser. Vi har i vår förening redan nu över hundra medlemmar – både föreningar och företag och vi vill ge dem alla en chans att få lysa och visa upp sina verksamheter. Vi är stolta över det vi har och vi vill gärna visa upp det och på samma gång ge folk en chans att få upp ögonen för vad vi har här i Östernärke med omnejd. Man kanske inte behöver åka till ”stan” för att få tag på de varor eller tjänster man söker, man kanske helt enkelt inte vet om vad som finns på närmre håll. Det vill vi ändra på, på ett roligt och annorlunda sätt och framför allt vill vi att folk utifrån ska få upp ögonen för vår bygd.


Projektets genomförare och samarbetspartners
Projektet genomförs i samverkan av företagare och föreningar i Östernärke med omnejd, LEADER Mellansjölandet och kyrkorna på orten.
Projektets arbetsinsats görs ideellt av deltagande samarbetspartners och föreningen Samverkarnas medlemmar.

Våra mål med projektet
Vårt kortsiktiga mål med projektet är att genomföra Kanalfestivalen 2023 som ett pilotprojekt för att se om det är möjligt att ha det som ett större årligen återkommande event. Om vi lyckas med pilotprojektet kommer vi ha fått ut vårt budskap och hoppas på stort tryck från utställare, knallar, artister mm. inför Kanalfestivalen 2024.
Vårt långsiktiga mål är att genomföra arrangemanget och därigenom få:
→ ökade försörjningsmöjligheter för våra egenföretagare
→ engagemang mellan våra olika föreningar där både gamla och unga kan mötas på ett nytt sätt
→ en återkommande folkfest där alla ska känna sig inkluderade
→ ökad besöksnäring / turism
→ stark bygdegemenskap och framtidstro